Klottersanering

Här kan kan du få information om våra produkter inom klottersanering. Dessa är uppdelade efter användningsområde och du hittar mer information under varje områdeskategori här nedan.

Viktigt: Börja med en liten yta på ett mindre synligt ställe för att kontrollera att ytorna tål ovannämnda produkter.

2 komponent lack/ färg – Glas – Fasadplattor av metall/målade och andra motsvarande ytor

Plast – Akryl – 1 komponent lack/ färg – Gummi – Glasfiber och andra motsvarande ytor

Viktigt: Börja med en liten yta på ett mindre synligt ställe för att kontrollera att ytorna tål ovannämnda produkter.

Betong - Kalksten - Tegel – Gips - Natursten - Granit – Klinker och andra liknande ytor