Klottersanering av sten och liknande ytor

Betong - Kalksten - Tegel – Gips - Natursten - Granit – Klinker och andra liknande ytor

 

Viktigt: Börja med en liten yta på ett mindre synligt ställe för att kontrollera att ytorna tål ovannämnda produkter.

Påför vatten med en mjuk stråle så att en uppsugande ytan blir täckt och mättad med vatten.

SEJSAB RG-35 Graffiti Remover Medium ska omskakas före användning.

Påför SEJSAB RG-35 Graffiti Remover Medium, eller SEJSAB RG-40 Graffiti Remover Strong, i ett rikligt lager med pensel, borste, roller eller lågtrycksspruta. Låt det verka i 5-20 minuter. Spola därefter med högtryck (varmt vatten) tills all upplöst graffiti är bortspolad.

Om det finns rester av tjärprodukter, påför SEJSAB RG-51 Graffiti Remover Degreaser Strong med pensel, borste, roller eller lågtrycksspruta. Låt det verka i 1-5 minuter. Spola sedan med högtryck (varmt vatten) tills all upplöst graffiti är bortspolad.

Om det framträder skuggor, påför SEJSAB RG-71 Graffiti Remover Shadow Strong med pensel, borste, roller, eller lågtrycksspruta, eller SEJSAB RG-75 Graffiti Remover Shadow Acidic med nylon pensel, eller borste. Låt det verka i 1-5 minuter. Spola sedan med högtryck (varmt vatten) tills all upplöst graffiti är bortspolad. KOM IHÅG ATT LÄSA VAD SOM GÄLLER I SÄKERHETSDATABLADET OCH ANVÄND LÄMPLIG SKYDDSUTRUSTNING.

Påför 2 lager av SEJSAB RG-60 Graffiti Shield 60. Låt det första lagret torka in innan det andra lagret appliceras.

För teknisk information, se datablad nedan

Följande produkter skall användas:

SEJSAB RG-35 Graffiti Remover - Medium: Teknisk information

SEJSAB RG-40 Graffiti Remover - Strong: Teknisk information

SEJSAB RG-51 Graffiti Remover Degreaser - Strong: Teknisk information

SEJSAB RG-71 Graffiti Remover Shadow - Strong: Teknisk information

SEJSAB RG-75 Graffiti Remover Shadow Acid: Teknisk information

SEJSAB RG-60 Graffiti Shield 60: Teknisk information