Klottersanering av obehandlade träytor

Viktigt: Börja med en liten yta på ett mindre synligt ställe för att kontrollera att ytorna tål ovannämnda produkter.

 


Påför SEJSAB RG-35 Graffiti Remover Medium eller RG-40 Graffiti Remover Strong i ett rikligt lager med pensel, borste, roller eller lågtrycksspruta. Man kan börja arbeta med borste direkt efter påstrykning av graffitirengöringen. När det mesta av graffitin är upplöst så påföres ytterligare ett lager med SEJSAB RG-35 Graffiti Remover Medium eller SEJSAB RG-40 Graffiti Remover Strong. Låt det verka i 5-20 minuter. Spola med högtryck (varmt vatten) FÖRSIKTIGT till all upplöst graffiti är bortspolad.

Om det finns rester av tjärprodukter, påför SEJSAB RG-51 Graffiti Remover Degreaser Strong med pensel, borste, roller eller lågtrycksspruta. Låt det verka i 1-5 minuter. Spola sedan FÖRSIKTIGT med högtryck (varmt vatten) tills all upplöst graffiti är bortspolad.

För teknisk information, se datablad nedan

Följande produkter skall användas:

 SEJSAB RG-35 Graffiti Remover - Medium: Teknisk information

SEJSAB RG-40 Graffiti Remover - Strong: Teknisk information

SEJSAB RG-51 Graffiti Remover Degreaser - Strong: Teknisk information

SEJSAB RG-71 Graffiti Remover Shadow - Strong: Teknisk information